Abeceda

Slavnost živé abecedy
Abeceda, to nic není,
Kdo by se ji děti bál?
Pustíme se do učení,
A, B, C, D a tak dál…
S tímto odhodlání jsme se v září pustili do Živé abecedy, která naše prvňáčky
provázela od prvních krůčků v českém jazyce. Když se naučili základní písmenka
M, S, L, P a A, E, I, O, U a začali je skládat do slabik a slov, poznali, že čtení je
pěkná dřina. Také se jim ale otevírá cesta ke knížkám a časopisům.
Úterý, 28.11. 2012 bylo pro všechny prvňáčky slavnostním dnem. Dostali
SLABIKÁŘ. Slavnost probíhala celé dopoledne. Žáci si hráli s písmenky, četli
slabiky a skládali slova. Hravým způsobem si zopakovali doposud probraná
písmenka. Na závěr jim byl předán diplom.