Zápis dětí 2023/2024

 

 

Ředitelství Základní školy ve Starém Jičíně oznamuje:

Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023/2024

 

se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2023

v době od 13.30 hod. do 16.30 hod

v budově Základní školy ve Starém Jičíně.

 

 

 

Ve Starém Jičíně 1. 9. 2022                Mgr. Roman Horut

                                                               ředitel školy

 

 

Vážení rodiče!

 

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.        

Pokud se rodiče žáků z naší spádové oblasti rozhodnou pro jinou školu,

prosíme o sdělení této skutečnosti písemně nebo telefonicky na číslo 605 507 307.

 

Zápis do 1.třídy - prezentace