Rekonstrukce v Základní škole Starý Jičín.

Vážení spoluobčané!

Dne 31.8.2012 byly ukončeny vlastní stavební práce na akci „Nástavba a rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní školy Starý Jičín“  vydáním kolaudačního souhlasu. Celkové stavební náklady činily 19.843.547,00 Kč, z toho dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko činí 11.550.636,00 Kč, a ostatní náklady ponese z vlastního rozpočtu obce Starý Jičín.

Do této doby už byly proplaceny práce na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, přípravu podkladů, zpracování a podání žádosti o dotace, zadávací řízení na zhotovitele stavby a zpracování dalších podkladů, které jsou uznatelným nákladem a budou promítnuty do celkového spolufinancování,
a zároveň veškeré stavební práce.

Stavbu provedla firma GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Výkon stavebně technického dozoru investora, koordinaci bezpečnosti práce, zabezpečení kolaudačního souhlasu, zpracování monitorovacích zpráv, změnových formulářů, včetně žádostí o platby, závěrečné vyhodnocení akce prováděla firma EKO RIA Bruntál.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti  Moravskoslezsko.

Děkuji všem, kteří byli zapojeni do projektu za odvedenou práci.

                                             Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta Obce Starý Jičín.

 

Informace také na www.stary-jicin.cz/aktuality/, Rekonstrukce v ZŠ Starý Jičín.          

 

V období září – červen lze tělocvičnu ZŠ Starý Jičín pronajímat v době od 16,00 – 21,00 hod. Fotografie zrekonstruované tělocvičny jsou na webových stránkách školy v odkazu: prostory a vybavení – ostatní prostory školy. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 556 752 571. Kontakt: Mgr. Roman Horut.