Suterén a první patro

Škola má 3 patra a suterén. V suterénu jsou umístěny žákovské šatny. V 1. patře se nachází třídy pro žáky 1. stupně a učebna hudební výchovy. Pro děti, které čekají na autobus, je k dispozici školní družina. Důležitou učebnou pro žáky osmých a devátých tříd je cvičná kuchyňka, která žáky připravuje do budoucího života. Kromě kuchyňky je zde školní jídelna, do které mají přístup nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také jiní strávníci.

Fotogalerie: Suterén a první patro