4.aktivita - St.Jičín

4. aktivita projektu Krajina sportovní

Starý Jičín - 10. listopadu 2010

 

Poslední letošní aktivita projektu Krajina sportovní, která se konala na Starém Jičíně ve středu 10. listopadu 2010, byla zaměřena na míčové hry.
Autobus s polským partnerem z města Wodzislaw Sl. přijel před 9. hodinou. Sportovci se převlékli a shromáždili v tělocvičně, kde je již očekávali účastníci ze starojické školy. Po úvodním přivítání a seznámení s harmonogramem dne, začalo v 9.45 hodin první zápolení.

Aktivity se zúčastnilo celkem 90 žáků, z toho 46 ze ZŠ Starý Jičín a 44 z polské školy, a 10 pracovníků, včetně koordinátorů projektu (ZŠ Starý Jičín 4 pracovníci a Wodzislaw Sl. 6 pracovníků). Viz. příloha Seznam účastníků.

První disciplínou ve velké tělocvičně byla vybíjená mladších žáků ve smíšených družstvech. Ve stejnou dobu začal turnaj ve stolním tenise v malé tělocvičně školy, který probíhal po celé dopoledne a kterého se účastnili dívky i chlapci kategorie 13-16 let.
Po skončení vybíjené následoval turnaj ve florbale pro všechny kategorie i pohlaví. Turnaje v halové kopané se účastnili pouze chlapci obou kategorií. Basketbal byl turnajem starších děvčat a chlapců. Závěrečným zápasem dne byl volejbal smíšených družstev kategorie 13-16 let.
V zápasech vybíjené, basketbalu a volejbale byly využity míče zakoupené v rámci projektu.

Uprostřed dne v době oběd se účastníci projektu občerstvili. Domácí účastníci poobědvali ve školní jídelně, pro polské účastníky bylo nachystáno občerstvení v žákovské kuchyňce.
Poslední písknutí před 14.00 hodinou ukončilo sportovní aktivity, a pak už následovalo jen vyhlášení vítězů, ukončení 4. aktivity projektu a rozloučení s polským partnerem.

 

 

Výsledky jednotlivých her a turnajů:

 

Stolní tenis
dívky   1. místo  Kataryna Kunicka                         chlapci    1. místo Zbyněk Vahalík
            2. místo Nikola Dlabačová                                          2. místo Tomáš Rýpar
            3. místo Agnészka Walus´                                           3. místo Wojciech Wieczorek

 

Vybíjená      smíšené družstvo 9-12 let         … vítěz … ZŠ Starý Jičín

 

Florbal         dívky 9-12 let              … 2 (ČR) : 0 (Polsko)
                        chlapci 9-12 let            … 4 (ČR) : 0 (Polsko)

                        dívky 13-16 let            … 3 (ČR) : 1 (Polsko)
                        chlapci 13-16 let          … 3 (ČR) : 1 (Polsko)

Halová kopaná    chlapci 9-12 let            … 3 (ČR) : 2 (Polsko)

chlapci 13-16 let          … 1 (ČR) : 8 (Polsko)

 

Basketbal               dívky 13-16 let            … 0 (ČR) : 42 (Polsko)

chlapci 13-16 let          … 4 (ČR) : 52 (Polsko)

Volejbal       smíšené družstvo 13-16 let       … 0 (ČR) : 2 (Polsko)

 

 

Starý Jičín 10. listopadu 2010                                     Mgr. Martina Houšková, koordinátor