1.aktivita - St.Jičín

1.aktivita projektu Krajina sportovní

Starý Jičín – 26. dubna 2010

 

Dne 26. dubna 2010 přijeli na domluvené setkání na Starý Jičín polští partneři projektu „Krajina sportovní“. Předmětem schůzky byly přípravy 2. setkání a částečná domluva dalších setkání.

Nejprve koordinátor českého projektu J. Adamec představil svého nástupce při změně funkce – Mgr. Martinu Houškovou. Dále se už projednávalo 2. setkání, kterým budou již sportovní disciplíny žáků obou škol, a které se uskuteční v polské Wodzislawi.

Datum 2. setkání byl dohodnut na čtvrtek 20. května 2010. Dále se zúčastnění domluvili na počtu a druhy sportovních disciplin, ve kterých budou žáci soutěžit, a na počtech žáků v jednotlivých věkových kategoriích.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře s těšením se na brzkou shledanou.

 

 

                                                                                     Martina Houšková, koordinátor