Školní parlament

Činnost:

 • podílí se na životě školy
 • umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole
 • pomáhá a spolupracuje při organizování školních akcí
 • podává návrhy na vylepšení školy
 • podporuje různé sběrové a sbírkové akce
 • schází se 2x za měsíc

 

Členové:

 • z každé třídy 2 zástupci (od 4. do 9. ročníku)
 • všichni členové mají rovnoprávné postavení
 • pravidelně se zúčastňují schůzek
 • jsou voleni na začátku nového školního roku
 • informují své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích

 

Zástupci parlamentu ve školním roce 2022/2023:

IV.A: Linda Růžičková, David Hub

IV.B: Sofie Merhoutová, Lukáš Simper                        

V.A: Ema Pavlíková, Jakub Staník  

V.B: Marie Hrubá, Linda Růčková

VI.A: Nela Dočkálková, Eliáš Polášek

VI.B: David Škařupa, Marek Křížek   

VII.A: Sofie Banašáková, Martin Tvrdý

VII.B: Ellen Simperová, Vojtěch Merhout

VIII.A: Anna Dubcová, Patrik Horák

VIII.B: Eliana Dodeková, Štěpán Žatečka

IX.A: Veronika Rosová (předsedkyně parlamentu), Beáta Davidová

IX.B: Daniela Konečná (místopředsedkyně parlamentu), Helena Dostálová

Pořádané akce:

Soutěž o Nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční stromeček

Velký bazar knih a deskových her (2. ročník)

Pyžamový den

Den státních barev

 Děti darují dětem k Vánocům

Velký Bazar knih

hhz Nejkrásnější vánoční výzdoba

Pomoc dětí dětem

Valentýnská pošta