Červen, červenec

Jak pokračuje projekt dále?

         V měsíci červnu se týmy scházely s koordinátorem a společně třídili fotografie které budou dále zpracovány. Tyto sloužily k přesné lokalizaci místa, ze kterého byla fotografie pořízena. Tímto krokem byla ukončena další etapa projektu.

         ZŠ tak mohla nakoupit digitální fotoaparát, scanner, dva notebooky a dataprojektor s plátnem, pro potřeby projektu.

V červenci bylo zmapováno a následně vyfoceno 40 míst z historických fotografií. Jednotlivé týmy navštívily  obce Starý Jičín, Dub, Heřmanice, Janovice, Blahutovice, Jičinu. Do těchto obcí se spolupracovníci budou ještě vracet k pořizování dalších snímků.

         Dalšími kroky bude instalování fotografií do PC programu a vytváření popisků k nim.

         I dále vás budeme informovat o průběhu práce na projektu. Děkujeme za vaši spolupráci a ochotu.

Adamec Jiří