Odhlašování obědů

Odhlášení obědu provede strávník (rodiče) den předem, výjimečně v daný den do 8,00 hod.

 

Možnosti odhlášení:

  • osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny
  • telefonicky na čísle 556 752 556
  • emailem: zuzanakova@zsstjicin.cz

 

     Jana Zuzaňáková

   vedoucí školní jídelny