O co jde

Projekt KRAJINA ZA ŠKOLOU

     Dne 7.2.2006 byl  Základní škole na Starém Jičíně schválen projekt s názvem KRAJINA ZA ŠKOLOU. Na realizaci tohoto projektu se základní škola bude podílet s OÚ na Starém Jičíně, který je jeho finančním garantem, a se širokou veřejností. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA EUROREGIONU SILESIA při EU.

 

O co jde?

     Projekt je postaven na jednoduché, ale silné myšlence. Porovnáním dvou fotografií, které byly pořízeny ze stejného místa, ovšem v různém čase (jedna fotografie stará 50 či více let a druhá z aktuální doby), získají studenti plastický obraz změn, které nastaly v krajině, městě, kultuře. Tyto změny reprezentují historický vývoj, který budou studenti v rámci projektu sami objevovat, vnímat a popisovat.

     Výsledky projektu budou sloužit studentům a pedagogům při modernizaci výuky. V neposlední řadě se jistě jedná o propagaci ZŠ a obce Starý Jičín. Projekt je  mezinárodní a naším partnerem je  jedna polská škola.

 

Do projektu se zatím zapojilo 60 žáků.

     Naše poděkování patří OÚ na Starém Jičíně, který převzal jako zřizovatel ZŠ finanční garanci  100% celkového rozpočtu, který činí 324.00 Kč. Po ukončení projektu se 75% nákladů vrátí z Fondu INTERREG IIIA při EU zpět obecnímu úřadu.

Současnost a budoucnost projektu:

·        březen- květen:
1.      Rozdělení spolupracovníků do realizačních týmů

2.      Týmy získávají fotografie, navštěvují pamětníky a studují v archívech a kronikách.

3.      V květnu absolvuje realizační tým zapojených učitelů školení Elearningového vyučování spolu s realizačním týmem z partnerské polské školy.

4.      Jednotlivé žákovské realizační týmy se seznamují s PC programem na zpracování fotografií.

·        červen:

1.      Žáci navštěvují pamětníky, vedou s nimi rozhovory, které poté ve škole zpracovávají a zařazují je k jednotlivým fotografiím. ( Fotografie mají  audio a video záznam)

2.      Fotografují vybraná konkrétní místa

3.      Fotografie převádějí do digitální podoby v PC spolu se starými fotografiemi pro srovnání

 

    O nejaktuálnější činnosti vás budeme vždy informovat ve Starojickém zpravodaji a na těchto internetových stránkách.

    Velmi prosíme o přispění starými fotografiemi lokality Starého Jičína a přidružených obcí. Všechny fotografie vám budou řádně vráceny. Fotografie můžete poskytnout našim spolupracovníkům, kteří se vykáží průkazem spolupracovníka, nebo je můžete zanechat přímo ve škole učiteli Jiřímu Adamcovi.
Velmi vám děkujeme a těšíme se na spolupráci