GDPR

Škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace

sídlo: Starý Jičín 126, 742 31 Starý Jičín, IČ: 70982023, DS: 9famspz, telefon: 556 752 571, e-mail: skola@zsstjicin.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: pondělí až pátek – 8:00 až 16:00

Zásady ochrany OÚ - Základní škola Starý Jičín