Druhé patro

Ve 2. patře je učebna přírodopisu, jazykové učebny a učebny informatiky. Všechny tyto třídy jsou vybaveny moderními pomůckami k výuce. V tomto patře se nachází zmodernizovaná žákovská knihovna s přístupem na internet a učebna SPP. Ředitelna, kabinet zástupce ředitele, sborovna a kancelář sekretářky se nacházejí také na tomto patře.

 

 

Fotogalerie: Druhé patro