Informace o nás

ZŠ Starý Jičín je úplnou základní školou s devíti ročníky. Ve školním roce 2022/2023 máme na škole 18 tříd (10 tříd prvního stupně a 8 tříd druhého stupně), které navštěvuje celkem 387 žáků. Ve škole působí 25 stálých pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky pedagoga. Škola se může pyšnit vynikajícími sportovními úspěchy našich žáků (viz fotogalerie), díky kterým se již několik let řadíme mezi nejlepší vesnické školy. Na základní škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu - Škola pro všechny, zpracovaného podle RVP ZV.

 

Priority školy:

 • podpora využívání moderních technologií ve výuce
 • podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj estetického cítění žáků a jejich aktivního zapojování do výtvarné tvorby
 • podpora ochrany životního prostředí
 • rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích
 • podpora zahraniční spolupráce
 • harmonický rozvoj a přátelská atmosféra ve škole
 • podpora mimoškolních aktivit a kroužků

 

Pravidelně pořádáme pro naše žáky kulturní a sportovní akce:

 • celoroční soutěž o nejlepšího sportovce a nejsportovnější třídu
 • podzimní a jarní sběr papíru
 • Den otevřených dveří
 • Mikulášská nadílka
 • maškarní ples
 • Vánoční laťka
 • florbalový maraton
 • škola v přírodě
 • sportovní turnaje

Největší sportovní úspěchy školy