Výsledky voleb 2017

Výsledky voleb do školské rady, které se konaly dne 23. listopadu 2017 v ZŠ Starý Jičín.


Volby zástupců pedagogických pracovníků:

Voleb se zúčastnilo 30 pedagogických pracovníků (93%).

Platné byly všechny hlasovací lístky.

 

Za své zástupce ve školské radě pedagogičtí pracovníci zvolili:

Mgr. Radku Demovou

Mgr. Radima Obšivače (od 1. 5. 2020 Mgr. Libor Petráš)

 

Volby zástupců rodičů:

Po sečtení hlasů (107) byli za zástupce rodičů ve školské radě zvoleni:

paní Darina Orlitová

paní Jana Horáková

 

Podrobný výsledek voleb je k dispozici u předsedy volební komise.

 

Ve Starém Jičíně dne 7. 12. 2017                

 

Mgr. Roman Horut, předseda volební komise

 

Obecní úřad jako zřizovatel potvrdil jako členy školské rady:

Ing. Tomáše Kovařčíka

MUDr. Josefa Zábranského