Výsledky voleb 2011

 

Výsledky voleb do školské rady při ZŠ Starý Jičín, které se konaly 24.11.2011 v ZŠ Starý Jičín

 

Volby zástupců pedagogických pracovníků:

Voleb se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků (76 %).

Platné byly všechny hlasovací lístky.

 

Za své zástupce ve školské radě pedagogičtí pracovníci zvolili:

Mgr. Jiřího Adamce

Mgr. Radku Demovou

 

Volby zástupců rodičů:

Hlasovalo 115 rodičů (59,9 %), jeden lístek byl neplatný.

(byli  zaškrtnuti 3 kandidáti). Po sečtení hlasů byli za zástupce rodičů ve školské radě zvoleni:

paní Petra Rybářová

paní Jana Gajdošíková

 

Obecní úřad jako zřizovatel potvrdil jako členy školské rady:

Ing. Tomáše Kovařčíka

MUDr. Josefa Zábranského

 

Podrobný výsledek voleb je k dispozici u předsedy volební komise na ZŠ Starý Jičín.

 

Ve Starém Jičíně dne 30.11.2011         

Mgr. Roman Horut, předseda volební komise