Výsledky voleb 2014

 

Výsledky voleb do školské rady, které se konaly dne 20. listopadu 2014 v ZŠ Starý Jičín.


Volby zástupců pedagogických pracovníků:

Voleb se zúčastnilo 20 pedagogických pracovníků (94,44%).

Platné byly všechny hlasovací lístky.

 

Za své zástupce ve školské radě pedagogičtí pracovníci zvolili:

Mgr. Radku Demovou

Mgr. Antonína Kusáka

 

Volby zástupců rodičů:

Po sečtení hlasů (115) byli za zástupce rodičů ve školské radě zvoleni:

paní Darina Orlitová

paní Eva Hrňová

 

Podrobný výsledek voleb je k dispozici u předsedy volební komise.

 

Ve Starém Jičíně dne 30. 11. 2014            

 

Mgr. Roman Horut, předseda volební komise

 

Obecní úřad jako zřizovatel potvrdil jako členy školské rady:

Ing. Tomáše Kovařčíka

MUDr. Josefa Zábranského