Ostatní zaměstnanci

 

Jméno
Funkce
Petra Rybářová hospodářka, účetní
Bc. Jana Zuzaňáková
vedoucí školní jídelny
Jiřina Páterová
vedoucí kuchařka
Hana Pavlíková
kuchařka
Marie Pospěchová
pracovnice provozu
Alena Pospěchová
pracovnice provozu
Milan David
školník
Marie Vavříková
uklízečka
Růžena Davidová
uklízečka
Radka Závadová
uklízečka
Alena Majkusová
uklízečka
Ludmila Gabzdylová
uklízečka