Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022

12.04.2021 13:52

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutné, abychom letošní zápis dětí do 1. ročníku naší základní školy provedli bez přítomnosti dětí a v minimální míře přítomnosti jejich zákonného zástupce.

Požádat o zapsání či odklad Vašeho dítěte můžete elektronicky na níže uvedeném odkazu v době od 1. 4. do 23. 4. 2021, kde vyplníte daný formulář Žádosti a jedním klikem jej odešlete k nám. Následně si Žádost stáhnete do svého PC, jedná se o aktivní PDF formulář, a vyplníte všechny ostatní údaje. Žádost poté vytisknete a doručíte do školy. Z té Vám následně přijde domů Rozhodnutí ředitele školy o přijetí či odkladu Vašeho dítěte. Vše bude tímto hotovo.

Zároveň Vám a Vašim dětem chceme nabídnout možnost setkat se on-line s některými vyučujícími prvního stupně. Setkání proběhnou ve dnech 6. 4. 2021, 7. 4. 2021, 19. 4. 2021 a 20. 4. 2021 vždy v době od 10:00 do 16:00. Bude se jednat o krátký cca 15 minut trvající rozhovor s dítětem a rodičem s možností zodpovědět Vaše otázky týkající se zápisu do 1. ročníku a chodu školy. V případě Vašeho zájmu si prosím do 31. 3. 2021 rezervujte termín na telefonním čísle 776 705 352.

 

Krok za krokem (prosíme nejdříve o přečtení všech 7 bodů postupu):

1. Otevřete tento elektronický odkaz:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsstjicin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40665

2. Přihláška do 1. ročníku ZŠ

3. Vyplnění formuláře

4. Odeslání formuláře

5. Stažení Žádosti do Vašeho PC (tento dokument Vám bude také doručen na Vámi uvedenou emailovou adresu). 

6. Doplnění všech údajů

7. Tisk Žádosti a podpis zákonného zástupce, případně odeslání datovou schránkou či emailem s elektronickým podpisem

a) Pokud má rodič datovou schránku či elektronický podpis, zašle vyplněnou Žádost elektronicky na email adamec@zsstjicin.cz

b) Pokud nemá rodič datovou schránku či elektronický podpis, vytiskne Žádost a doručí ji do školy. Termín si domluví na telefonním čísle 605 507 307 (Jiří Adamec). Pokud nemá rodič tiskárnu a nemůže Žádost vytisknout, kontaktuje také Jiřího Adamce na výše uvedeném telefonním čísle a domluví další postup.

c) Podepsanou Žádost může zákonný zástupce zaslat také poštou na adresu ZŠ Starý Jičín na jméno Jiří Adamec.

 

Pro Žádost o odklad potřebujete také vyjádření dětského lékaře a vyjádření PPP, či klinického psychologa.

 

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o naši školu a věříme, že celý zápis proběhne zdárně a my se budeme moci těšit na Vaše děti v novém školním roce. Jsme Vám k dispozici, neváhejte se v případě potřeby na nás obrátit na telefonu: 605 507 307 či na emailu adamec@zsstjicin.cz.

 

Ve Starém Jičíně dne 18. 3. 2021

 

Mgr. Jiří Adamec, zástupce ředitele ZŠ