Zajištění vzdělávání v době mimořádného uzavření školy

11.03.2020 12:26

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

všichni vyučující v jednotlivých třídách a předmětech intenzivně pracují na výukových materiálech, pracovních listech, zadání samostatných prací a dalších podkladech, abychom co nejvíce eliminovali dopady zrušené školní docházky.

Materiály budou během následujících dnů publikovány na internetových stránkách školy – pro žáky je budeme umisťovat pod jednotlivými ročníky. Materiály budou nazvány tak, aby je děti snadno identifikovaly. Děkujeme, že dohlédnete na jejich domácí přípravu.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ