Žáci 1.B slavili Svátek Slabikáře

02.12.2018 23:00

Ve čtvrtek 29. listopadu slavili žáci 1.B svátek. Chodí do školy třetí měsíc a umí přečíst už hodně písmenek. Postupně se naučili spojovat písmena do slabik a číst některá slova i věty. Protože děti jsou pilné a snaživé, připravila pro ně paní učitelka spolu s rodiči malou slavnost, při které se rozloučily s Živou Abecedou, plnily čtenářské úkoly, přednášely básničky, přiřazovaly slabiky k obrázkům a nebály se ani čtení. Ukázaly, že se jim práce s písmeny daří. Za splněné úkoly jim byla slavnostně předána jejich první kniha – Slabikář, diplom a sladká odměna (fotogalerie).

Ivana Šturalová