Vzácná návštěva

22.10.2013 18:20

V pondělí 21. 10. 2013 naši školu navštívil ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Podivínský v doprovodu místostarosty obce Starý Jičín Ing. Miroslava Klimpara. Ministr se podíval za dětmi ze třídy V.A, kteří byli oceněni v loňském školním roce jako nejlepší sběrači starého papíru na škole. Povídal si s nimi o tom, jak se dá podílet na ochraně životního prostředí a jakým způsobem se do této činnosti zapojuje naše škola. Všem dětem věnoval Atlas krajiny České republiky vydaný pro mimořádné účely MŽP. Setkal se také s vedením školy, se kterým projednal projektovou činnost a možnou budoucí spolupráci v této oblasti (fotogalerie).

 

Roman Horut