Význam vody v krajině a terénní exkurze

15.05.2023 19:12

Žáci šestého ročníku a zájemci o přírodní vědy se 4. a 5. května zúčastnili projektu „S Ondrášovkou do škol", který byl zaměřen na význam vody v krajině, na život ve vodě a kolem ní.

Tvůrcem tohoto projektu je známý biolog, environmentalista a cestovatel Jan Husák, který nás po oba dva dny provázel. Nejdříve nás během čtvrtečního programu seznámil s významem vody v krajině, předvedl nám pokusy s minerální vodou (už víme, jak si vyrobit ochočený mrak), zábavnou formou nás učil poznávat ryby a zahráli jsme si i interaktivní hru, ve které jsme se stali zastupiteli obce a připravovali jsme protipovodňová opatření.

V pátek jsme pak vyjeli na terénní exkurzi k Bartošovickým rybníkům, kterými nás opět provázel pan Husák i se svou paní. Ve skupinkách jsme plnili nejrůznější úkoly, přírodu jsme vnímali všemi smysly (dokonce jsme jedli i kopřivy) a hlavně jsme pozorovali obyvatele rybníků. Odebírali jsme vzorky vody, určovali její kvalitu, poznávali jsme drobné živočichy, kteří se v ní nacházeli. Viděli jsme také májku fialovou, užovku obojkovou, kotvice, … a nasbírali jsme spoustu ulit bahenek živorodých. Všechny nás zaujaly krásné záběry meandrů řeky Odry, které pan Husák pořídil z dronu a měli jsme radost, že jsme mu u toho mohli asistovat. Na památku jsme také dostali strom – jabloň, kterou jsme si společně s paní učitelkou Kučavíkovou v hodině pracovních činností vysadili u naší školy.

Projekt se nám líbil a moc jsme si ho užili (fotogalerie).

Žáci šestých ročníků a přírodovědného kroužku, Marcela Cigánková a Blanka Chroustová