Vyučování s rodiči

07.12.2015 18:00

V pátek 27. listopadu si 27 prvňáčků z 1. B přivedlo do třídy na první vyučovací hodinu své rodiče. Třída se naplnila do posledního místečka. Rodiče napjatě očekávali, co jim jejich děti předvedou, děti čekaly na zvonění téměř bez dechu. Zpočátku byl ostych dětí znát. Do činností se zapojovaly jen nesměle, ale nakonec ukázaly, co všechno již umí. Četly, psaly, skládaly z písmenek slabiky a slova, pokoušely se napsat nejkrásnější písmenko, tvořily věty. Dokonce přišla řada i na počítání. Z interaktivní tabule na ně zářil měsíček s hvězdami a z rodičovských tváří úsměvy (fotogalerie).

Eva Pavlištíková