Výlet na Hukvaldy

24.05.2022 21:20

Se třídou jsme se vydali na Hukvaldy. V oboře jsme si nejdříve řekli, jak se máme chovat v přírodě. Pak jsme se šli podívat na daňky a dozvěděli jsme se o nich zajímavé věci. Na pasece jsme se rozdělili do skupinek a plnili úkoly v týmu: např. hledali jsme a poznávali jsme hmyz, povídali si o mrtvém dřevě, měřili jsme stromy… nakonec jsme si vyrobili dřevěné medaile. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další (fotogalerie).

M. Hrubá, K. Janýšková IV.B

 

Dne 12.5. jsme jeli na Hukvaldy do Huberta – ekologického resortu. Ráno v 7:45 jsme nastoupili do autobusu, jeli jsme na Hukvaldy. Vystoupili jsme, rychle posvačili a šli jsme do obory. V oboře jsme si osahaly rohy muflona a parohy daňka. A najednou někdo zahlédl daňka, tak jsme běželi blíž a zjistili jsme, že je tam celé stádo daňků. Paní instruktorka nám říkala, že některé daněly budou mít malinká daňčata. Pak jsme šli na louku, kde jsme našli první stanoviště, kde jsme přilepovali zvířátka na doupný strom, např.: sýkoru koňadru na větev nebo myšici do díry. Pak jsme se šli dívat na zvířátka v doupném stromě a poznávali jsme stromy a listy pak jsme to šli říct instruktorce a ona to zhodnotila. Pak jsme si se 4.B vyměnili stanoviště a šli jsem na to druhé, kde jsme dostali papír a povídali jsme si o mrtvém dřevě a jak je pro přírodu důležité a taky jak ho hmyzáčci potřebují. Pak jsme dostali lupu v plastové nádobě a normální lupu a šli jsme hledat hmyz. Našli jsme třeba mravence lesního nebo ruměnici pospolnou, ale našli jsme i plazy a obojživelníky. Pak jsme vyšli z louky a šli jsme si pohladit lišku Bystroušku. Cestou jsme si povídali a šli jsme k bráně a otevřeli a pak jsme šli přes cestu do zámeckého parku, kde jsme posvačili. Po svačině jsme dostali další papír, rozdělili jsme se na skupinky a šli dolů do zámecké zahrady a šli jsme si vybrat strom, na kterém bychom prováděli úkoly. Změřili jsme obvod, obkreslili list a kůru a to všechno jsme zapsali. Nakonec jsme si vyráběli medaile ze dřeva a pak se rozloučili a šli do obchodu na suvenýry. Pak jsme autobusem jeli zpátky do školy. Výlet se vydařil a jak se nám tam dařilo a co se nám nejvíce líbilo, můžete zhlédnout ve videu. https://photos.app.goo.gl/fywcc38VG8MoBJ316

Matyáš Vahala, IV.A