Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

08.02.2023 09:50

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí školní jídelny

Druh práce: Vedoucí školní jídelny

Místo výkonu práce: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 8. 2023

Úvazek: 100%

 

Předpoklady pro výkon funkce:

. minimálně středoškolské vzdělání se zaměřením na společné stravování

• pokročilá znalost práce na PC – Excel, Word, Internet

• samostatnost, komunikační a organizační schopnosti

• schopnost pracovat v týmu, plánovat, řídit i kontrolovat

• praxe v oboru (praxe vedoucího zaměstnance výhodou)

• znalost platných předpisů a norem školního stravování včetně předpisů hygienických, trendů zdravé výživy, normování a kalkulace stravy, sestavování jídelníčků

• zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování

• výhodou je znalost programu Stravné od firmy Ulrich Software

 

Náplň práce:

• řídí provoz školní jídelny se zajištěním stravování žáků, pracovníků školy a cizích strávníků

• sestavuje s vedoucí kuchařkou jídelní lístky, dbá na zajištění určených výživových norem

• kontroluje pestrost jídel a dodržování technologických postupů přípravy a hygieny jídel

• dodržuje výživové normy a plnění spotřebního koše

• zajišťuje objednávky a nákup potravin

• zpracovává uzávěrku spotřeby potravin

• vede přehled stravovaných osob

• odpovídá za dodržování finančního limitu norem ve stravování a přísné dodržování spotřebních norem

• připravuje plány a rozpočty školní jídelny, ručí za jejich dodržován a čerpání

• provádí vyúčtování stravného za běžný měsíc

• spravuje inventář školní jídelny a pečuje o jeho údržbu,

• vede „pokladnu"

Bližší informace k pracovní pozici poskytne ředitel školy Mgr. Roman Horut na níže uvedených kontaktech.

 

Platové zařazení:

• 8. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

• Příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce.

 

Nabízíme:

• Možnost zaučení v problematice

• Benefity vyplývající z práce ve školství

 

Náležitosti písemné přihlášky:

• Jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefon, e-mail), podpis.

 

K písemné přihlášce nutno doložit:

1. Strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností

2. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

3. Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce

4. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti vykonávat danou pracovní pozici

5. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění

6. Motivační dopis

 

Písemné přihlášky včetně výše uvedených dokumentů zašlete poštou do 31. 3. 2023 na adresu:

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace

Starý Jičín 126

742 31  Starý Jičín

Na obálku uveďte „Výběrové řízení vedoucí ŠJ"

 

Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k výběrovému řízení, které proběhne dne 12. 4. 2023.

 

Ve Starém Jičíně dne 11. 11. 2022

Mgr. Roman Horut, ředitel školy

Tel: 739 045 259

E-mail: roman.horut@zssj.cz