Strom života – umíme ochránit pitnou vodu?

04.11.2019 11:48

V pátek 1. 11. si žáci šestých ročníků mohli zahrát interaktivní vzdělávací hru o koloběhu vody v přírodě a významu vody pro člověka a přírodu. Speciální projekt zaměřený na hospodaření s vodou je financován společností SmVaK Ostrava a na naší škole proběhl již podruhé.

Pod vedením zkušených lektorů se děti přenesly do světa bojujícího o přežití kvůli vyčerpání zdrojů pitné vody. Ve třech týmech děti nejdříve soutěžily a soupeřily, a nakonec začaly spolupracovat, aby dokázaly uchránit vodní zdroje a odvrátit hrozící katastrofu. Součástí hry byla i řada praktických pokusů, které si děti samy vyzkoušely (fotogalerie).

A jak se líbil program dětem?

Hodně se mi to líbilo, pokusy byly pěkně nachystané. Nejvíce se mi líbilo vyrábění mlýnského kola. (H. Dostálová)

Moc se mi líbily pokusy. Jen je škoda, že jsme nestihli všechny. Hra byla dobře vymyšlená. (Z. Pavlíková)

Líbilo se mi úplně všechno, ale nejvíce, jak jsme dělali pokus lávovou lampu (N. Maléřová)

Bylo to super! Ráda bych to měla i v 7. třídě. Nejvíce mě bavily různé soutěže. (M. Jurošová)

Všechno se mi líbilo, nejlepší byly pokusy. (E. Króliczková)

Program o vodě se mi moc líbil. Překvapilo mě, že to bylo formou hry. Kdybych mohla, zúčastnila bych se ještě jednou. (B. Hasalová)

Program byl skvělý. Nejvíce se nám líbilo, jak jsme dělali experimenty a úkol vyhánění ducha. (S. Rácz a D. Skřička)

 

Marcela Cigánková