Štěpán a hudební olympiáda

13.02.2020 22:08

Věděli jste, že existuje olympiáda v hudbě? My ne, ale ... na začátku školního roku oslovila paní učitelka Bezděková Štěpána Cigánka, jestli by se nechtěl právě takové hudební olympiády zúčastnit. Prý stačí napsat motivační dopis a pak se uvidí. A protože Štěpík je soutěživý, tak motivační dopis napsal a … byl vybrán k účasti.

Prvním krokem bylo zapsání vlastní skladby do not v notačním programu a odeslat porotě. Výběr skladby padl na Eliščinu píseň, která byla součástí loňského divadelního představení Starojická pohádka. Jen ty noty chyběly – musím na Štěpíka prozradit, že rád skládá a improvizuje ve hře na klavír, ale nemá potřebu ani čas si něco zapisovat. Tak teď musel a nebyla to jednoduchá práce. S konečnou úpravou mu pomohl pan učitel klavíru a bylo splněno.

Začátkem ledna přišly z Prahy podrobnější informace k celé soutěži a Štěpík se dozvěděl, že kromě provedení vlastní skladby bude muset soutěžit také ve zpěvu, v hudebně poslechovém testu a v intonační a rytmické dovednosti. Přípravy probíhaly v plném proudu …

V sobotu 8. února jsme se zúčastnili na hudebním gymnáziu v Praze celodenního soutěžního programu. Testy probíhaly za zavřenými dveřmi a 2 koncerty byly veřejné. Ve zpěvu Štěpán vystoupil s písní Modlitba, kterou znáte z pohádky Anděl Páně 2 v podání Vojtěcha Dyka a při zpěvu se sám doprovázel hrou na klavír. Při druhém koncertu, kdy měl prezentovat vlastní skladbu, předvedl společně se svou sestrou Markétou provedení písně pro Elišku. Zároveň jsme si mohli užít vystoupení ostatních skvělých hudebníků, kteří převážně studovali na hudebních gymnáziích nebo hudebních školách. Celý program byl krásně připraven a v samotném závěru ještě na soutěžící čekal workshop, ve kterém se učili hrát na ukulele, které potom od poroty dostali jako dárek. A jak vše dopadlo?

Štěpán za celodenní soutěžení získal od poroty stříbrné pásmo, a ještě zvláštní ocenění od studentské poroty za kompozici doprovodu skladeb a citlivé provedení. Také Markétka, ačkoli nesoutěžila, dostala od poroty čestné uznání za zpěv písně. Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří Štěpána podporovali, pomáhali mu, radili a fandili.

Marcela a Michal Cigánkovi