Společně jsme to zvládli, děkujeme!

30.06.2020 15:15

Vývoj školního roku 2019/2020 nás zaskočil všechny. Když byl v březnu vyhlášen zákaz vstupu do budovy školy, nikdo z nás si neuměl představit, že se spolu sejdeme až při předání vysvědčení.

A letos to není vysvědčení ledajaké. Obzvláště u mladších žáků je oceněním pro rodiče, kteří si při svých každodenních povinnostech vyzkoušeli roli učitele a podle pokynů ze školy vedli své ratolesti nástrahami domácí výuky. Dobře si uvědomujeme, jak složitá byla situace v mnohých rodinách, o to více si ceníme vašeho úsilí a pomoci.

Nesmírně si také vážíme starších žáků, kteří sami aktivně přistupovali k distanční výuce, komunikovali s učiteli, zajímali se o informace a podíleli se i na dobrovolných úkolech.

Tato situace nebyla lehká ani pro nás, proto vám všem velmi děkujeme za spolupráci. Společně jsme to zvládli! Všichni jsme se naučili něčemu novému.

Přejeme vám klidné a už ničím nerušené prázdniny.

Kolektiv učitelů ZŠ Starý Jičín