Soutěž mladých zoologů a exkurze v ZOO Ostrava

19.11.2017 17:20

V pondělí 6. 11. 2017 jsme s žáky naší školy vyjeli autobusem směr Ostrava. Cílem bylo zúčastnit se soutěže mladých zoologů na téma Lichokopytníci. Zájem o tuto soutěž byl na škole veliký a tak jsme z vítězů školního kola sestavili 4 družstva nejúspěšnějších. A to za I. kategorii – žáky 6. a 7. tříd to bylo družstvo děvčat: Leona Kubálková, Julie Hrdličková, Marie Kočnarová, Anna Rybářová a Amálie Tobolová. Z chlapců se do výběru probojovali: Štěpán Cigánek, Martin Króliczek, Rostislav Cáb, Jakub Jurčák a Vojtěch Janýška. II. kategorii zastupovala děvčata z 8. ročníku – Nela Nasswetterová, Hana Pavlíková, Nela Škařupová, Marie Rybářová, Kateřina Jurošová a za 9. ročník soutěžili - Jan Janýška, Miroslav Jurčák, Kateřina Kremlová, Monika Mikešová a Nina Nevrlová. Všichni žáci se na soutěž poctivě připravovali, ve svém volném čase studovali a shromažďovali co nejvíce informací a zajímavostí k tématu.

Samotný průběh soutěže nás překvapil velmi rychlým průběhem a hojnou účastí. Na zodpovězení otázek měla družstva soutěžících jen necelých 25 minut a velmi rychle se v půlhodinových intervalech střídali zástupci dalších škol. A tak to šlo od pondělí do pátku. Celkem se soutěže zúčastnilo 372 družstev. Do finále jsme se sice neprobojovali, ale naše družstva se umístila v 1. polovině výsledkové tabulky. V I. kategorii to bylo místo 66. pro děvčata, 90. pro chlapce a v II. kategorii 65. místo pro žáky 9. ročníku a 70. místo pro děvčata z 8. ročníku. Všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich práci a reprezentaci školy. Věřím, že největší odměnou jim jsou nové znalosti a zkušenosti a také vzpomínky na pěkně prožitý den v Ostravské ZOO.

Do ostravské ZOO jeli společně s našimi mladými zoology také žáci 8. ročníku, kteří si zde v rámci výuky přírodopisu upevňovali a rozšiřovali své teoretické poznatky o životě a chování zvířat. Navštívili nejrůznější expozice cizokrajných zvířat z Afriky, Asie a Ameriky, pavilóny slonů, medvědů, primátů,.. Současně plnili úkoly a hledali informace k vyplnění pracovních listů. Většině žáků se ale nejvíce líbilo v dětské kontaktní zoo „Na statku", kde si mohli pohladit a nakrmit ovce, kozy a jiná domácí zvířata. Tato exkurze byla krásným shrnutím učiva zoologie a jistě přispěla ke kladnému vztahu dětí ke zvířatům (fotogalerie).

Marcela Cigánková