Slavnost živé abecedy

27.11.2014 19:00

Abeceda, to nic není.

Kdo by se ji děti bál?

Pustíme se do učení,

A, B, C, D a tak dál…

 

S tímto odhodláním jsme se v září pustili do Živé abecedy, která vaše prvňáčky provázela od prvních krůčků v českém jazyce. Když se naučili základní písmenka M, S, L, P a A, E, I, O, U začali je skládat do slabik a slov. Poznali, že čtení je pěkná dřina. Také se jim, ale otevírá cesta ke knížkám a časopisům.

Středa 26. listopadu byla pro všechny prvňáčky slavnostním dnem. Dostali SLABIKÁŘ. Slavnost probíhala celé dopoledne. Žáci si hráli s písmenky, četli slabiky a skládali slova. Hravým způsobem si zopakovali doposud probraná písmenka. Za splněné úkoly dostali kouzelný klíč, vysvobodili zakletou princeznu a za odměnu dostali SLABIKÁŘ. Na závěr jim byl předán diplom a sladká odměna (fotogalerie).   

Ivana Šturalová a Marcela Rašková