Školní družina – školné leden až březen 2021

08.01.2021 09:01

Žáci 3. ročníků zaplatí školné až po návratu do školy.

Jana Urbanová, vedoucí vychovatelka