Škola v přírodě

18.06.2013 11:30

Všech 135 žáků 1. – 5. třídy spolu s paními učitelkami 1. stupně a panem ředitelem prožilo krásný týden ve Vizovicích v RS Revika. Pěkný rekreační objekt poskytoval ubytování v budově i v chatkách. Přiměřeně teplé počasí, chutné jídlo v libovolném množství a milý personál. Kolem jen lesy, louky a žádná frekventovaná silnice. Okolí poskytovalo úžasnou "učebnu" pro témata: ekosystémy, příroda, zvířata. Při cestě do Vizovic děti navštívily ZOO v Lešné, kde obdivovaly spousty zvířat od malých až po krále zvířat, lva. Během týdne se děti zúčastnily sportovních turnajů ve fotbale, vybíjené, přehazované. Paní učitelky jim zpestřily pobyt také branným závodem a popletenou olympiádou. Velkým zážitkem pro děti byla také návštěva skláren ve Vizovicích, kde viděly přímo práci sklářů na vlastní oči a mohly si i koupit malý dárek. Děti během pobytu byly veselé, nadšené, poslušné a slušné. Vyslechly si pochvalu nejen od pedagogického doprovodu, ale i od personálu v RS. Ozdravný pobyt děti zakončily závěrečnou diskotékou plnou tance a zábavy. Týden utekl jako voda a dětem se i zastesklo po rodičích a sourozencích. S radostí se z autobusu hrnuly do nachystaných náručí. Hlavu měly plnou zážitků a tak to má být (fotogalerie).

 

Ivana Šturalová