REVOLUTION TRAIN - part 2

16.06.2022 21:00

Poslední květnový čtvrtek se ve škole objevila policie. Uskutečnila se totiž druhá část projektu proti drogám a jiným návykovým látkám – REVOLUTION TRAIN.

Tentokrát jsme byli rozděleni do skupin. Každý člen skupiny měl přidělenou svou roli – vyšetřovatel, kriminalista, expert, psovod, technik… Opět jsme sledovali film podle skutečné události o mladých lidech, kteří se dostali na scestí a někteří z nich podlehli drogám. V určité chvíli byl film zastaven a my jsme měli za úkol odpovědět na otázky týkající se trestní odpovědnosti za určité činy a přestupky. Dohadovali jsme se ve skupinách a za správnou odpověď dostávali body.

Po vyhodnocení nejlepšího družstva jsme se rozešli do tříd a diskutovali o přínosu projektu a poučení, které z něj vyplývalo (fotogalerie).

Za všechny osmáky a deváťáky žáci z 9.B