Ředitelské volno 30. 6. 2021

15.06.2021 14:39

Vážení rodiče!

Na základě § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů (odstávka elektřiny) na středu 30. 6. 2021 volno ředitele školy. Tímto bude přerušena činnost školní družiny i školní jídelny. Školní rok 2020/2021 bude z výše uvedeného důvodu ukončen dne 29. 6. 2021. Děkuji za pochopení.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy