Recitační soutěž 4. a 5. ročníků

15.02.2018 22:22

Dne 14. 2. 2018 se jazyková učebna zaplnila talentovanými recitátory. Sešlo se i obecenstvo, které je podpořilo. Ze čtvrtých ročníků se umístili tito žáci:

1. místo: Alexandr Rácz

2. místo: Lucie Gašperiková

3. místo: Veronika Rosová

Nenechali se zahanbit ani 5. ročníky:

1. místo: Markéta Cigánková

2. místo: Ema Lajchová

3. místo: Anežka Hrdličková

Dne 20. března se okrskového kola v Novém Jičíně ve Fokusu s zúčastní Markéta Cigánková a Alexandr Rácz (fotogalerie).

Pavla Polášková