Půl roku pěveckého sboru Cvrčci

03.01.2017 21:30

Od poloviny září začal na škole pracovat nový pěvecký sbor. Děti mu brzy daly také jméno - Cvrčci. Zanedlouho si začalo zpívat a hrát v kroužku více než 50 dětí. Malí zpěváčci dostali pozvání na první vystoupení, a to při Rozsvícení vánočního stromku na Starém Jičíně (30. 11. 2016 - fotogalerie). Děti zazpívaly s velkou snahou a opravdu pěkně, odměnou jim byl nejen velký potlesk, ale i pochvala pana starosty, výborné koláčky, zářivé prskavky a sladké perníčky od Obecního úřadu Starý Jičín. Hned následující den následovalo druhé zpívání, tentokrát pro žáky z polské školy Wodzislawi Šlaski. Zájem o zpívání byl veliký, a přestože bylo plánováno, že polským kamarádům zazpívají jen starší děti, nakonec se v hudebně sešla velká skupina malých i větších zpěváků, kteří s chutí předvedli, co se za tak krátkou dobu naučili. Na první den v Adventu si Cvrčci připravili pro spolužáky krátké vystoupení chodbě, kde písničkami zahájili předvánoční čas. Pěkné bylo, že se přidaly i děti, které do kroužku nechodí. Měsíc prosinec byl pak bohatý nejen na zkoušky, ale i další vystoupení. Vystoupení jsme si připravili pro nepedagogické zaměstnance školy (fotogalerie), poprvé se předvedly děti ze školní kapely, zahrály několik vánočních písní a koled. Cvrčci si připravili Vánoční pohádku, obě tělesa pak společně zazpívaly koledy. Atmosféra byla velmi příjemná. Následovalo vystoupení pro rodiče a nejbližší, Vánoční besídka (13. 12. 2016 - fotogalerie).  Po urputném počátečním zvažování, zda udělat vystoupení v menším či větším prostoru se ukázalo jako nejlepší rozhodnutí udělat akci ve velkém sále Kulturního domu. Téměř osmdesát dětí se těšilo na příchod posluchačů, aby s velkou chutí předvedlo, co se naučili na Vánoční besídku. Děti byly velmi šikovné, zpívaly, hrály, tancovaly, no bylo se na co dívat. Plný sál diváků vystupující ocenil velkým potleskem a mnohými pochvalami v šatně. Poslední akcí kalendářního roku bylo vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Novém Jičíně (fotogalerie). Scénář byl obdobný jako na Vánoční besídce, zážitkem navíc byl čas po vystoupení. Děti totiž hrály napínavá utkání s klienty Penzionu v Pexesu, kartách či Člověče, nezlob se. Děti určitě potěšily starší generaci v předvánočním čase, bylo to znát na úsměvech a rozzářených tvářích všech přítomných a navíc, dostaly pozvání na příští rok. Tak snad jim to bude nadále zpívat tak hezky i v roce 2017 :o)

Žaneta Bezděková