Průkaz cyklisty

02.05.2023 14:52

Hlasité „juchú" se ozvalo v posledním dubnovém týdnu na dopravním hřišti při ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. O toto zvolání se postarali naši čtvrťáci, kteří s přehledem zvládli jak testovou teoretickou část, tak část praktickou, tzn. jízdu na kole podle značek a s uplatněním vědomostí z dopravní výchovy a získali tak průkaz cyklisty! Několik málo dětí, kterým o pár bodů získání průkazu nevyšlo, se o „reparát" pokusí v příštích dnech ve škole.

Průkaz cyklisty je pro děti potvrzením toho, že mohou na kole samostatně do silničního provozu. Vždy je ale potřeba chovat se bezpečně a obezřetně! Díky za proškolení a příjemnou atmosféru patří městským strážníkům, paní Majorošové a panu Čubokovi (fotogalerie).

Jana Šarmanová