Provoz školy od 1. března 2021 na základě usnesení Vlády ČR

27.02.2021 07:05

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 26. února 2021 dochází k uzavření provozu škol (žáci 1. a 2. ročníku). Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR.

Žákům budou obědy automaticky odhlášeny. Ve všech ročnících bude i nadále probíhat distanční výuka a dle pokynů jednotlivých vyučujících budou umožněny individuální konzultace.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy