Provoz školní jídelny pro žáky od 5. 11. 2020

03.11.2020 11:00

Vážení rodiče,

od čtvrtka 5. 11. 2020 mají žáci v rámci distančního vzdělávání možnost školního stravování.

Obědy je možné přihlásit do středy 4. 11. 2020 do 13.00 hodin telefonicky u vedoucí školní jídelny Jany Zuzaňákové (tel. 556 752 556) nebo emailem zuzanakova@zsstjicin.cz

Obědy od následujícího týdne lze přihlásit vždy alespoň 2 dny předem.

Výdej obědů pro žáky bude probíhat denně:

- 11.15 do 12.00 hodin – stravování zajištěno ve školní jídelně

- 12.15 do 12.30 hodin – výdej do jídlonosičů

 

MŠMT: Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí ŠJ