Prosinec byl nabitý zpíváním

08.01.2020 22:12

Prvním adventním dnem počaly pro Cvrčky i Broučky dny nabité zpíváním. Zkoušky, vystoupení, zkoušky, vystoupení… A aby to bylo zajímavější, každý program byl více méně jiný. Hned na počátku prosince 90 zpěváků zazpívalo u Slavnostního rozsvícení vánočního stromku na Starém Jičíně. (fotogalerie) Největší starost nám dělalo, jak se k tomu stromečku všichni vejdeme, ale i to se podařilo. A tak se zpívalo a hrálo jedna radost, malí větší, k tomu dva hosté, skvělí sólisté, paní Zuzana Segeťová a pan David Škařupa, nám byli velmi milými spoluzpěváky. Děkujeme!

V dalším z dnů Cvrčci vystupovali v Pečovatelském domě na Starém Jičíně. (fotogalerie) Přesto, že počet zpěváků byl dvojnásobně větší, než počet posluchačů :o), musím říct, že tento prostor je jedno z nejkouzelnějších míst, kde se vždy tak krásně zpívá, kde děti jsou vždy vřele přijaty a atmosféra je víc než dojemná. Děti pak zpívají, jako by srdíčko chtěly v tu chvíli darovat.  

Následoval páteční výlet na zámek v Lešné, tam nás totiž čekalo další vystoupení. Zas trocha starostí s tím, jak se dopravit v takovém množství na místo, jak najít sílu ještě po pátečním vyučování na další nacvičování, jak se rozmístit a jak využít prostor v zámecké zahradě… ale i to se zvládlo. V neděli 15. 12. se v zámku objevilo spoustu andělů i pastýřů, zase malých i velkých, Josef, Marie i malé Jezulátko, v pomyslném Betlémě nechyběly ani živé ovečky. (fotogalerie) A tak posluchače, v naší vánoční hře „Nad Betlémem svítí hvězda", provedly dvě hlavní postavy, Terezie Michalíková a Klaudie Vilčeková. Holky byly skvělé od okamžiku, kdy dostaly scénář. Projevily ohromnou odpovědnost při veškerém nacvičování, schopnost naučit se delší text zpaměti, pružně reagovat na změny, a to vše se zdvořilostí a ochotu nacvičovat kdykoliv jim to čas dovolí. Nejen ony si zasloužily mnohou pochvalu :o)

Předposlední školní den jsme stihli udělat ještě dvě vystoupení pro školu. (fotogalerie) Formou kvízu jsme děti seznámili s tradicemi, zvyky i pověstmi doby adventní na Valašsku. Odpoledne jsme vánoční zpívání zakončili zájezdem do Ostravy, kde jsme si zazpívali na Masarykově náměstí. (fotogalerie) Byli jsme překvapení a potěšeni nádhernou vánoční výzdobou i profesionální organizací. Zpívalo se nám hezky a nejlepším dárkem pro děti bylo, že si od organizátorů vyzpívali vstupenky na ruské kolo. Zpívat je prostě adrenalin :o)   

Kdo u zkoušek není, netuší, kolik času, energie, vytrvalosti a trpělivosti je zapotřebí. Ale – kdo nezpívá asi ani nepochopí, jak krásné pocity společné zpívání přináší.  

Dětem patří velké poděkování! Za vytrvalost, trpělivost, pěkné chování i snahu co nejlépe reprezentovat školu. Poděkování také patří trpělivosti a všudypřítomnosti :o) klavíristce Janě Bezděkové, p. učitelkám Ladě Ocáskové, Marcelce Cigánkové, Janě Šarmanové, Janě Hasalové, Marii Dorazilové. Také rodičům za veškerou podporu, krásné kostýmy i pomoc s organizací akcí. Děkuji! Více informací a fotografií najdete na našich stránkách www.cvrcci-staryjicin.cz. Všem zpěvákům i nezpěvákům krásný a úspěšný rok 2020.

Žaneta Bezděková