Projektový den

15.11.2013 18:00

Středa 13. 11. 2013 byla na naší škole vyhlášena projektovým dnem se zaměřením na ekologickou výchovu. Tento den jsme nevybrali náhodou, ale donutila nás k tomu odstávka elektrické energie.

Žáci I. stupně zahájili den v improvizovaném kině v sále Kulturního domu na Starém Jičíně filmovým představením. Přestože byli dobře připraveni a vyzbrojeni na sbírání odpadků okolo školy a na veřejných prostranstvích naší obce, počasí je donutilo schovat se raději do tepla. Poté žáci třetích tříd navštívili Obecní úřad na Starém Jičíně, kde proběhla prohlídka a beseda s panem starostou o organizaci a chodu obecního úřadu. Hlavní téma bylo zaměřeno na třídění odpadu v obci, účel a chod sběrného dvoru, udržování čistoty v obci, péče o zeleň a lesy, výsadba stromů, význam čističek odpadních vod a obecní kanalizace. Ostatní zamířili do školy. Úlovkem v podobě nasbíraných odhozených papírků se mohou pochlubit žáčci II.A.

Šesťáci a sedmáci ukázali, že to jsou kluci a holky do nepohody. Jejich den začínal v Hasičárně ve Vlčnově. Měli zde absolvovat besedu, ale nakonec také zhlédli film, protože se přednášející nedostavil. O půl desáté se za stálého deště vydali na cestu do lešenského zámku. Zde se obě třídy zúčastnily ekologického programu s názvem Život stromů. Přestože ani jim nevyšlo všechno podle plánu, pršelo jim za krk a teklo do bot, brali všechno s humorem a nestěžovali si.

Velkou pochvalu zaslouží naši osmáci a deváťáci. Nejen za to, že se při exkurzi v Bioplynové stanici na Jičině chovali jak se sluší a patří, ale hlavně za to, že cestou na besedu do hasičárny nasbírali plný pytel odpadků! A tak do puntíku splnili to, co bylo smyslem tohoto dne.

Fotogalerie

 

Radka Demová