Projektový den v lese

04.10.2022 20:48

Ve dnech 26. - 27. 9. měli páťáci projektový den s názvem „Vůně jehličí". Přijela za námi paní lektorka Pavla Májová z organizace Hájenka ze Štramberku a také s námi byly paní učitelky Hermanová a Černochová. Povídali jsme si o přírodě, říkali jsme si, co můžeme a nemůžeme dělat v lese. Na procházce kolem hradu jsme plnili různé úkoly, které se týkaly našich smyslů: čich, chuť, hmat, sluch, zrak: frotáž kůry stromů, vyhledávání přírodnin podle oblíbené barvy, „focení" přes dřevěný rámeček, ochutnávka zaječího zelí apod. Na závěr jsme si vyplnili pracovní list. Celé dopoledne bylo zábavné a moc se nám to líbilo.

 

Hanka Sládečková a Lenka Bolomová