Prodloužení vánočních prázdnin

16.12.2020 12:00

Dle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je vyhlášeno volno na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 pro všechny žáky ZŠ. Tyto dny jsou vyhlášeny jako volné dny. Obědy mají žáci automaticky odhlášeny. Školní družina nebude v provozu.

Pokud Vláda ČR nerozhodne jinak, škola se znovu otevře 4. 1. 2021. Bude-li i nadále platit rotační způsob výuky, potom 4. ledna přivítáme žáky 1. – 5. a 9. ročníků a žáky 6.A, 6.B, 7.A. Žáci 7.B, 8.A a 8.B nastoupí 11. 1. 2020.

Všem zaměstnancům školy, žákům i jejich rodičům přeji klidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy