Přírodovědný klokan

01.11.2022 17:57

V říjnu před podzimními prázdninami se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. Žáci osmých a devátých ročníků plnili 24 úkolů ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky a matematiky. Celkem se zapojilo 30 žáků.

Nejšikovnější, s největším počtem bodů, byla žákyně 9.B Helena Dostálová. Na 2. místě se umístil Adam Ježák z 9.A. Na 3. místě skončili dva žáci se stejným počtem bodů: z 9.A Štěpán Šuba a z 8.B Jana Adamcová.

Výhercům gratulujeme.

Irena Kučavíková