Prima den v Zemědělském družstvu STAROJICKO

14.06.2016 21:21

„Tak pojďte, kluci, teď uvidíte pořádného býka...", zval osmáky a deváťáky dál do areálu zemědělského družstva na Jičině  pan inženýr Josef Hub a obě třídy se okamžitě vydaly za ním. Zemědělské družstvo STAROJICKO, a.s., totiž při svém 20. výročí připravilo pro návštěvníky Den otevřených dveří a jsme velmi rádi, že celá naše škola byla mezi pozvanými hosty. Postupně jsme se zde vystřídali všichni, od prvňáčků po deváťáky. Každá skupina měla svého průvodce, který ji provedl celým areálem. Protože v zemědělském družstvu to žije, tak kromě plánovaných zastávek v dílnách, u bioplynové stanice, dojírny či ustájeného skotu jsme nakoukli také na čerstvě narozená telátka a na práci inseminátora. Po prohlídce byl připraven ještě další program: poznávání semen zemědělských plodin, ochutnávka krmných směsí, možnost „prolézat" zemědělskými stroji a jako sladkou tečku na konec děti dostaly kelímek kofoly a koláček (fotogalerie).

Cesta ze školy na Jičinu a zpět ale nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Abychom přírodě v okolí školy odlehčili, dostala každá třída svůj obrovský igelitový pytel, rozdělili jsme si úseky a vydali se sbírat odpadky. Pytle nám sotva stačily.

Když jsme se všichni sešli ve škole u oběda, linula se z nás sice neobvyklá vůně, ale jídelna byla plná dětí, které byly spokojené, že neseděly v lavicích, přitom se dověděly něco nového a taky něco užitečného vykonaly. Byl to prima den.

Radka Demová