Přednáška o první pomoci

31.03.2023 09:12

Umět poskytnout první pomoc je důležitým předpokladem v případě ohrožení a záchrany lidského života. Základy poskytnutí první pomoci by měl znát každý člověk - dítě i dospělý. Ocitnout se v situaci, kdy je budeme potřebovat, může opravdu každý. Buď budeme muset poskytnout pomoc někomu druhému, či ji sami budeme vyžadovat a budeme následně vděčni za kohokoliv, kdo náležitě zareaguje tak, aby nám život zachránil.
V souvislosti s výukou učiva o lidském těle byla v několika třídách na 1. i  2. stupni zorganizována přednáška o již zmiňované první pomoci. Byly probrány různé typy situací, včetně zranění a nemocí. Menší děti, jejichž možnosti při poskytnutí první pomoci nejsou tak velké, se dozvěděly potřebné instrukce o tom, jak se zachovat, když se v místě nehody nevyskytuje žádný dospělý. Kam a jak telefonovat, jaké informace uvést o místě, stavu zraněného i následné pomoci. Žáci 2. stupně v přírodopisu právě probírají biologii člověka. Své teoretické znalosti tak měli možnost rozšířit o další zajímavé poznatky o oběhové a dýchací soustavě. 
Jak mladší, tak starší děti byly velice pozorné, informace vstřebávaly velmi rychle. Hned tedy následovaly mnohé dotazy, prosby o upřesnění, rozšíření, což značilo velký zájem. Od první pomoci se debata přenesla k informacím o lidském těle. A co děti nejvíce zajímalo? Jak funguje srdce, která kost v těle je největší, kolik žeber máme, proč mrkáme, proč se potíme, proč máme v krvi kyslík, k čemu jsou bílé krvinky, proč jsme unavení … a mnoho dalších. Vlastně ještě jedna otázka stojí za zmínku: Jestli pan doktor někdy někoho  zachránil. :o)  Ano, zachránil!
Kéž bychom se nikdy nedostali do tíživé situace, kdy by byl ohrožen lidský život! Pokud by se tak stalo, kéž bychom všichni, malí i velcí, dokázali reagovat adekvátně, ku prospěchu druhých. Kéž bychom jednou mohli říct. „Ano, zachránil."  Děkujeme MUDr. Romanu Bezděkovi za poutavou a zajímavou přednášku. Zajímavou nejen pro děti, ale i dospělé (fotogalerie).

Žaneta Bezděková