Pracovní sešity pro I. stupeň

20.06.2020 22:08

Vážení rodiče,

naše škola i letos zprostředkovala nákup pracovních sešitů pro děti na školní rok 2020/2021 (viz příloha). Sešity budou dětem předány v září po uhrazení potřebné částky třídnímu učiteli.

 

Marie Dorazilová