Pozvánka do Předškoláčka

02.05.2017 18:00

Vážení rodiče,

v tomto školním roce nabízíme pro budoucí prvňáčky přípravný program s názvem Předškoláček. Cílem je usnadnit dětem vstup do první třídy. Děti čeká program zaměřený na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a v neposlední řadě i soustředění. Na těchto setkáních se školou zavítají do tajů jazykové výchovy, matematiky a hudební výchovy, poznají školní třídy a budoucí paní učitelky.

Připravujeme pro Vás dvě setkání, kde si děti za přítomnosti svých rodičů budou hrát na školu.

 

Termíny konání: čtvrtek 4. 5. a 11. 5. 2017 vždy v 1600 – 1700 h

Místo: učebny 1. stupně ZŠ Starý Jičín

Pomůcky: Na každou schůzku budou děti potřebovat přezůvky, pastelky, lepidlo, nůžky, případně něco na pití a složku, kterou dostanou na prvním setkání.

Přihlášení: Vyplněním přihlášky se účast stala závaznou. Z organizačních důvodů prosíme o zaslání omluvenky (v případě nemoci Vašeho dítěte) a to na adresu: bezdekova@zsstjicin.cz nebo pavlistikova@zsstjicin.cz nebo telefonicky: 556 752 571, 556 720 953