Pozvánka do Předškoláčka

31.03.2015 18:30

Vážení rodiče,

v tomto školním roce nabízíme pro budoucí žáčky naší školy přípravný program s názvem Předškoláček. Cílem je připravit budoucí prvňáčky na školní docházku. Děti čeká program zaměřený na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a soustředění. Na těchto setkáních se školou děti zavítají do tajů jazykové výchovy, matematiky, ale nebude zde chybět ani estetická či tělesná výchova. Budoucí žáčci poznají budovu školy, která pro ně v září nebude neznámým a cizím prostředím.

Připravujeme pro Vás tři setkání, kde si děti za laskavého doprovodu svých rodičů budou hrát na školu.

 

Termíny konání:         středa 8. 4., 15. 4., 22. 4. 2015 vždy v 1600 – 1700 h

Místo:                        učebny 1. stupně ZŠ Starý Jičín

Pomůcky:                   Děti budou potřebovat papučky, pastelky a nůžky.

 

Přihlášení: Přihlášky byly podány u zápisu. Z organizačních důvodů prosíme o zaslání omluvenky (v případě nemoci Vašeho dítěte) a to na adresu: pavlistikova@zsstjicin.cz nebo telefonicky: 556 752 571, 556 720 953

 

Mgr. Roman Horut

    ředitel školy