Pozvánka do Předškoláčka 2022

27.04.2022 21:32

Základní škola Starý Jičín nabízí pro budoucí prvňáčky možnost vyzkoušet si, jaké to je být ve škole. Jsou pro vás připraveny tři nahlédnutí do školní budovy.

Hrajeme si na školu (5. 5. a 12. 5. vždy v 16 h)

Děti budou mít příležitost dvakrát si zahrát na školáky v budoucí první třídě. Setkají se s paní učitelkou i budoucími spolužáky.

Do Předškoláčka jsou přihlášeni téměř všichni budoucí prvňáci, proto budou děti rozděleny do dvou skupinek. Ve dvou třídách je čekají dva bloky, kde se budou učit, kreslit, zpívat, počítat, stříhat a lepit, zkrátka se na chvilku stanou školáky.

Děti budou potřebovat přezůvky, pastelky, nůžky, lepidlo.

Hrajeme si v družině (19. 5. 2022 v 16 h)

Třetí setkání je připraveno ve školní družině, kde se předškoláčkům budou věnovat paní vychovatelky. Děti zůstanou v družince samy bez rodičů. V této době bude pro rodiče připravena schůzka s učitelkami prvních tříd, kde dostanou veškeré informace k nástupu dětí do školy a také bude prostor pro případné dotazy.

Těší se na vás učitelky 1. stupně